Desert International Horse Park

Select Show 

 

Show Schedule for 2022 Desert Circuit II - CSI 3* (01/27/22)

Grand Prix Stadium (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
366 - $1,500 1.40m Open Jumper 2.b 8:00 AM 28
394 - $450 Junior Jumper 1.40m 2.b 9:39 AM 7
415 - $450 Am Jumper 1.40m 2.b 9:39 AM 17
462 - $5,000 1.40m Open Classic 2.b 11:27 AM 31
3001 - FEI $5,000 1.40m Two Phase 274.5.3 1:45 PM 34
Total Trips 117
Jumper 1 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
358 - $1,500 1.30m Open Jumper 2.b ** 8:00 AM 27
412 - $450 Am Jumper 1.30m 2.b 9:59 AM 25
391 - $450 Junior Jumper 1.30m 2.b 9:59 AM 15
374 - 6 Year Old Young Jumper 1.20m-1.25m 1:07 PM 8
377 - 7 Year Old Young Jumper 1.30-1.35m 1:40 PM 15
Total Trips 90
Jumper 2 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
371 - 5 Year Old Young Jumper 1.0 -1.15m 8:00 AM 4
350 - $1,000 1.20m Open Jumper 2.b 8:40 AM 43
409 - $450 Am Jumper 1.20m 2.b 11:59 AM 27
388 - $450 Junior Jumper 1.20m 2.b 11:59 AM 26
Total Trips 100
Grand Eq Arena/Jumper 3 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
333 - 1.10m Open Jumper 2.b 8:00 AM 55
382 - Child Jumper High 15 & Under 1.10m 2.b 12:05 PM 10
385 - Child Jumper High 16-17 1.10m 2.b 12:05 PM 8
400 - Adult Jumper High 18-35 1.10m 2.b 1:50 PM 17
403 - Adult Jumper High 36-49 1.10m 2.b 1:50 PM 17
406 - Adult Jumper High 50 & Over 1.10m 2.b 3:32 PM 6
Total Trips 113
Jumper 4 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
301 - .70m Open Jumper 2.b 8:06 AM 27
305 - .70m Non Pro Jumper 2.1 8:06 AM 20
309 - .80m Open Jumper 2.b 10:22 AM 29
313 - .80m Non Pro Jumper 2.1 10:22 AM 26
317 - .90m Open Jumper 2.b 1:22 PM 43
321 - .90m Non Pro Jumper 2.1 1:22 PM 39
Total Trips 184
Jumper 5 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
325 - 1.0m Open Jumper 2.1 8:00 AM 61
329 - 1.0m Non Pro Jumper 2.b 8:00 AM 31
379 - Child Jumper Low 1.0-1.05 2.b 2:33 PM 15
397 - Adult Jumper Low 1.0-1.05 2.b 2:33 PM 19
342 - 1.15m Open Jumper 2.b 4:30 PM 14
Total Trips 140
Hunter 1 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
15 - High Performance Hunter 4' 8:04 AM 4
16 - High Performance Hunter 4' 8:04 AM 4
20 - Green Hunter 3'9" 8:43 AM 6
21 - Green Hunter 3'9" 8:43 AM 6
4 - High Performance Conformation Hunter 9:36 AM 5
5 - High Performance Conformation Hunter 9:36 AM 5
25 - Green Hunter 3'6" 10:29 AM 16
26 - Green Hunter 3'6" 10:29 AM 16
10 - Green Conformation Hunter 12:16 PM 4
11 - Green Conformation Hunter 12:16 PM 4
40 - Performance Hunter 3'6" 12:53 PM 25
41 - Performance Hunter 3'6" 12:53 PM 24
42 - Performance Hunter 3'6" U/S 3:30 PM 11
812 - Hi Low Hunter 3' 3:49 PM 15
Total Trips 134
Hunter 2 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
37 - Green Hunter 3' U/S 7:30 AM 25
59 - Young Hunter 3' U/S 7:43 AM 16
35 - Green Hunter 3' 8:03 AM 26
36 - Green Hunter 3' 8:03 AM 26
58 - Young Hunter 3' 8:03 AM 17
30 - Green Hunter 3'3" 12:28 PM 24
31 - Green Hunter 3'3" 12:28 PM 24
54 - Young Hunter 3'3" 12:28 PM 15
32 - Green Hunter 3'3" U/S 4:33 PM 21
55 - Young Hunter 3'3" U/S 4:19 PM 13
Total Trips 132
Hunter 3 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
45 - Performance Hunter 3'3" 8:00 AM 68
46 - Performance Hunter 3'3" 8:00 AM 64
47 - Performance Hunter 3'3" U/S 4:30 PM 21
Total Trips 132
Hunter 4 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
71 - USHJA Hunter 3' 8:15 AM 74
72 - USHJA Hunter 3' 8:15 AM 70
73 - USHJA Hunter 3' U/S 3:55 PM 17
Total Trips 144
Hunter 5 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
76 - USHJA Hunter 2'9" 8:10 AM 51
77 - USHJA Hunter 2'9" 8:10 AM 46
62 - Young Hunter 2'9" 8:10 AM 7
78 - USHJA Hunter 2'9" U/S 2:30 PM 17
63 - Young Hunter 2'9" U/S 2:00 PM 4
68 - Small Hunter 3' (14.2-16.0) U/S 2:23 PM 11
66 - Small Hunter 3' (14.2-16.0) 2:29 PM 12
67 - Small Hunter 3' (14.2-16.0) 2:29 PM 12
268 - USHJA Hunter 2' 3:54 PM 7
269 - USHJA Hunter 2' 3:54 PM 7
270 - USHJA Hunter 2' U/S 5:09 PM 5
Total Trips 142
Hunter 6 (Ring Complete)
Class Est. Start Entries
81 - USHJA Hunter 2'6" 8:00 AM 42
82 - USHJA Hunter 2'6" 8:00 AM 40
91 - Baby Green Hunter 2'6" 8:00 AM 11
92 - Baby Green Hunter 2'6" 8:00 AM 11
86 - USHJA Hunter 2'3" 2:44 PM 22
87 - USHJA Hunter 2'3" 2:44 PM 22
88 - USHJA Hunter 2'3" U/S 4:24 PM 11
Total Trips 148
Hunter 7 (Ring Complete)
No classes scheduled.
FEI Schooling Ring (Ring Complete)
No classes scheduled.
Grass Field (Ring Complete)
No classes scheduled.
Schedule subject to change without notice.